Rabu, 25 Mei 2016

Stawianie ploty z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu gminie prócz kilku przypadków.

Projekotwanie sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do urzędu nie licząc szczególnych przypadków.

Ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot plastykowe na plot i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji a także planowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane ploty Winylowe na plot i bramę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji kiedy przewidywane ogrodzenie plastykowe na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zaczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar